HOPE logo

Symbolom prezentácie Medzinárodného dňa nezvestných detí na Slovensku je modrý uzlík vo význame "nezabúdame na nezvestných, pripomeňme si ich ".

Každý človek je vzácny a jedinečný a možno práve ten,
ktorého pomôžeme spolu nájsť, znamená pre niekoho celý svet.
Aktuality:


Design by HOPE © 2006 Home SK Basic info EN